4 Ιουλ 2016

Goddess Bee


Θεά Μέλισσα απο την Ελεύθερνα Κρήτης

This brooch is made for the Etsy Beadweavers Challenge July 2016 “Mystical, Mythical and Magical Creatures”
“Please visit our team blog, http://www.etsy-beadweavers.blogspot.com between the 9th and 15th and vote for your favorite entry.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: