25 Μαΐ 2013

show at the Ethnological Museum, Thessaloniki GR

καί μιά έκθεση χειροτεχνημάτων στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μάιος 2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια: